ADOWE

Yritysten näkökulma Helsingin yliopiston Adowe-hankesuunnitelmaan

Digitaalisten oppimisratkaisujen vaikuttavuus lasten ja kasvattajien oppimismotivaatioon ja hyvinvointiin Kiinassa sekä Suomen koulutusviennin edistämiseen

Mitä Kiinan esi- ja perusopetus tarvitsee nyt?

Pedagogisia hyvinvointityökaluja opettajankoulutukseen

 • Kiinan opettajankoulutuksessa oppiaineet korostuvat pedagogian kustannuksella
 • ei luokanopettajia, aineopettajat jo alakoulusta alkaen
 • työrauhan ja motivoivan oppimisympäristön luominen silloin vielä haastavampaa
 • opettajat ja vanhemmat kaipaavat positiivista ohjausta ja kannustavaa otetta
 • tarvitaan menetelmiä, joissa opettajat, opettajiksi opiskelevat ja lasten vanhemmet tekevät yhteistyötä ja oppivat yhdessä
 • hyvä työrauha ja innostava opiskeluympäristö edistää sekä lasten että aikuisten hyvinvointia
 •  kiinalaiset edellyttävät tutkimustietoa uusien menetelmien vaikuttavuudesta


Digitaalisia verkkotyökaluja

 • digitaaliset oppimisratkaisut Kiinassa valtava kansainvälinen bisnes
 • yrityksiä syntyy ja kaatuu joka päivä, ei laadukkaita ratkaisuja
 • selkeät bisnesmallit puuttuvat usein, ei voi etsiä nopeita voittoja
 • tulisi keskittyä opettajien, oppilaiden ja vanhempien tarpeisiin
 • mitattavat oppimistulokset tärkein indikaattori
 • tarvitaan kokonaisvaltainen, digitaalinen oppimisympäristö oppimissisältöjen ja opetuksen hallinnon käyttöön


Hyvinvointia liikunnasta


 • liikunnan, oppimistulosten ja hyvinvoinnin yhteys Kiinassa nyt vahvasti esillä
 • liikuntaan etsitään uutta, laajempaa näkökulmaa, jolla motivoidaan lapsia
 • erilaiset digitaaliset laitteet mahdollistavat mitattavuuden
 • liikunnan vaikutuksista tarvitaan mitattavia tuloksia

Mitä Adowe-hankkeella annettavaa Kiinalle?

1. Kids'Skills - suomalainen kasvatusmenetelmä jo Kiinassa

 • psykiatri Ben Furman kouluttanut kiinalaisia jo 5 vuotta
 • Furmanin kehittämä ratkaisukeskeiseen psykologiaan perustuva menetelmä
 • Kids'Skills Promotion Center in China - uusi yritys Pekingissä
 • Big Tree - vanhempain mobiilipalvelussa Benillä oma suosittu kananva
 • Kids'Skills for Professionals - kiinankielinen verkkokurssi lähes valmis
 • Beijing Normal Universityyn kiinankielinen verkkokurssi, jossa opiskelijat ja opettajat kouluissa opiskelevat yhtä aikaa
 • TAVOITE 1.Verkkokurssi Beijing Normal Universityn opsi:iin
 • ​pilotoidaan valmis tuote Kids'Skills-verkkokurssi Adowe-hankkeessa, jotta saadaan vaikuttavuustutkimusta
 •  luodaan Kiinan opettajankoulutuksen opetussuunnitelmaan soveltuva verkkokurssi, joka yhdistetään työelämän täydennyskoulutukseen,
 •  kurssi toimii oppimateriaalina, paikalliset yliopiston opettajat kouluttautuva ohjaajiksi
 • B2B -myynti
 • TAVOITE 2.  Kuluttajamyyntiä mobiilisti vanhemmille
 • kiinankielistä vanhempainkurssia jaellaan Big Treen ja muiden kuluttajakanavien kautta ja tehdään vaikuttavuustutkimusta
 • uusia liiketoimintamalleja, mikro-ostoja ym.
 • Kids'Skills for Parents - kiinankielinen verkkokurssi
 • Promotion Centerin kautta paikallisia kiinankielisiä Kids'Skills -ohjaajia


2.  Suomalaiset opetusteknologiaratkaisut

 • Verkkokurssikone
 • Opiskele verkkokursseja missä, millä päätelaitteella ja milloin vain
 • helppo kirjautuminen kursseille, tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja salasanan määrittelet itse
 • Opiskelu on helppoa: yksittäisen oppitunnin sisältö, keskustelupalsta ja koko kurssin sisältö nähtävissä helposti samalta sivulta
 • opettajalle monipuoliset, helppokäyttöiset työkalut
 • eduCMS - hankintakanava oppimissisältöjen hankintaan
 • eduContent Management System
 • korkeakouluille, yrityksille ja organisaatioille kokonaisratkaisu, joka yhdistää sähköiset oppimissisällöt organisaation verkko-oppimisalustaan.
 • TAVOITE 1. Käyttö pilotoidaan verkkokurssien yhteydessä
 • TAVOITE 2. Myynnin ja markkinoinnin suunnittelu

3.  Hyvinvointia liikunnasta

 • teknologia liikunnanopetuksessa
 • fyysisen aktiivisuuden edistäminen Polarin A300-aktiivisuusmittarin avulla
 • tärkeää terveystietoa oppilaille, vanhemmille ja opettajille
 • liikunnan ja esim. terveystiedon integrointi
 • mitattavuus ja motivaation parantaminen ratkaisukeskeisillä  menetelmillä
 • taitojen oppimisen edesauttaminen
 • tutkitaan millä keinoilla ja mittareilla voidaan motivoida kiinalaisia lapsia liikkumaan ja innostumaan uusien taitojen oppimisesta
 • TAVOITE. Tutkimus teknologisten laitteiden ja ratkaisukeskeisten menetelmien vaikuttavuudesta koululiikunnan parissa Polarin myynnin ja markkinoinnin edistämiseen

YHTEISTYÖVERKOSTO

Oppimaa Oy - konseptien kehittäminen ja verkkokurssien tuotanto

Lyhytterapiainstituutti Oy - ratkaisukeskeisten menetelmien asiantuntijuus

Soft Sales Finland Oy - teknologiset ratkaisut

Dikaios Oy - teknologiset ratkaisut

Polar  Oy - liikuntateknologia

Kids'Skills Promotion Center in China - keskeinen paikallinen kumppani, yritysverkoston paikallinen koordinointi, verkkokurssien ym kiinanakielinen ohjaus, yhteismarkkinointi, liiketoiminnan kehittäminen, Big Treen kumppani ym

- 3 työpakettia edellisen pohjalta?

​- 5 suomalaista yritystä tällä hetkellä mukana

- kaikki kuuluvat "Kids'Skills Academy" -palvelun yhteyteen

- Jenny Niu projektipäälliköksi?​Laati: Helena Lehtimäki, Oppimaa Oy  23.8.2016 ​