Täydennyskoulutus

MuksuoppiAkatemian täydennyskoulutusta 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ammattilaisille

MuksuoppiAkatemia houkuttelee työyhteisöjä yhteiseen opiskeluun. Kun päiväkotiryhmän koko henkilökunta tai koulun kaikki alkuopetuksen opettajat opiskelevat samaa verkkokurssia yhtä aikaa, kurssien sisällöt on helppo viedä viikkokokouksiin keskusteltavaksi. Opiskelu tapahtuu ns. mikro-opiskeluna eli sisällöt pilkotaan pieniin muutaman minuutin mittaisiin videoihin. Lyhyt video on helppo vilkaista työn ohessa.

Verkkokurssin jälkeen menetelmiä ryhdytään soveltamaan päiväkodin tai koulun käytäntöön samanaikaisesti. Näin yhteiset kokemukset vahvistavat oppimista.  Yhdessä hyviksi todetut käytännöt on helpompi juurruttaa osaksi arkipäivää.

Ryhmälle oma verkkokurssiohjaaja

Tarjoamme ryhmille oman verkkokurssiohjaajan, joka ohjaa opiskeluanne. Kurssiohjaajan tukena ovat asiantuntijamme eli psykiatri Ben Furman ja Mestariluokka-menetelmän kehittäjä, luokanopettaja Maiju Ahola.

Kursseilla esiteltäviä ratkaisukeskeisyyteen perustuvia menetelmiä voi hyödyntää yhden lapsen tai nuoren kanssa tai esimerkiksi koko päiväkotiryhmän ja koululuokan parissa.

Ratkaisukeskeiset menetelmät haltuun

Opiskelun tuloksena on työyhteisö, jolla on hallussaan toimiva ratkaisukeskeinen menetelmä auttaa lapsia  voittamaan erilaisia ongelmia ja vaikeuksia. Lapsen tasapainoisen kehityksen takaamiseksi ongelmat on hyvä hoitaa, ennen kuin ne paisuvat liian suuriksi.

Koululuokassa ongelmien ennakoiminen ja voittaminen voi parhaimmillaan muodostua projektiksi, jonka parissa toimiminen kehittää luokan yhteishenkeä. Luokassakin ongelmien sijaan keskitytään niihin taitoihin ja voimavaroihin, joita lapsilla jo on.

Koko työyhteisö opiskelee yhdessä

 • ​perusta ryhmä, jossa vähintään 3 henkilöä
 • oma kurssiohjaaja ohjaa verkko-opiskelua
 • työyhteisö keskustelee säännöllisesti
 • menetelmiä sovelletaan käytäntöön
 • kokemuksista raportti
 • arviointi, todistus ja opintopisteet

Kustannustehokasta

 • mikro-opiskelu on joustavaa
 • ​lyhyet videot helppo katsoa missä ja milloin vain
 • ryhmä päättää itse aikataulun
 • menetelmät kaikille tutuiksi
 • hyvät käytännöt juurtuvat
 • ei matkakuluja eikä sijaisen palkkakuluja

​5 op

3 op

5 op

3 op

Tutustu kurssien sisältöihin kuvaa klikkaamalla.

Ilmaiskurssi: Muksuoppi terapiatyössä

Tällä kurssilla Muksuoppi-ohjaaja Maija-Riita Hirvonen esittelee, miten hän hyödyntää Muksuoppia terapiatyössä lasten ja perheiden kanssa. Hän kertoo myös, miten psykiatri Ben Furmanin kehittämät digitaaliset työkalut - Muksuvelho Bam ja MuksuopiOnline - sopivat sekä terapiaan että päiväkotiin.

Kurssi on hyödyllinen kaikille lasten ja perheiden parissa työskenteleville. 


Katso, miten työyhteisö opiskelee MuksuoppiAkatemiassa!