Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö

MuksuoppiAkatemian ehdotus Etelä-Karjalan LAPE-hankkeeseen

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia varhaiskasvatus-, koulu- ja oppilaitosympäristöissä. Kehittämistyöllä edistetään sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista opiskeluhuolto- ja hyvinvointityötä.

Etelä-Karjalassa ja erityisesti Lappeenrannan kouluissa on kehitetty ratkaisukeskeistä toimintakuluttuuria jo vuodesta 2008.  ​Nyt tavoitteena on jalkauttaa se kiinteäksi osaksi kaupungin jokaisen peruskoulun kaikkea toimintaa.

Jos ratkaisukeskeistä toimintamallia halutaan jalkauttaa koko maakuntaan, se edellyttää laajaa, jatkuvaa ja kustannusehokasta koulutusta. Se edellyttää myös ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaisen osaamisen uudistamista ja uusia oppimateriaaleja.

Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö - verkkokoulutuspilotti

MuksuoppiAkatemia on halukas kehittämään ratkaisukeskeiseen oppilashuoltotyöhön liittyvää verkkokoulutusta yhteistyössä Etelä-Karjalan LAPE-hankkeen kanssa. Tavoitteena on toteuttaa videoihin perustuva oppimateriaali yhteistyössä MuksuoppiAkatemian ja Etelä-Karjalan toimijoiden kanssa.  Sen avulla on mahdollista kouluttaa koko henkilöstöä joustavasti ja kustannustehokkaasti yhteisen toimintamallin käyttöön. Ratkaisukeskeistä toimintamallia tulisi soveltaa saumattomasti varhaiskasvatuksesta, esi- ja alakouluun, yläkouluun ja lukioon. 

Taustamateriaaleja

MuksuoppiAkatemia on tuottanut useita videoihin perustuvia verkkokursseja ratkaisukeskeisistä menetelmistä. Muksuoppi auttaa lapsia voittamaan psyykkisiä ongelmia ja sitä on sovellettu menestyksekkäästi varhaiskasvatuksessa jo yli kymmmenen vuotta. Mestariluokassa toteutetaan ratkaisukeskeisyyteen perustuvia projekteja. Vastuunportaat-kurssi tarjoaa työmenetelmän lasten ja nuorten rikkeiden käsittelyyn. Vanhempainkurssin avulla rakennetaan yhteistä kasvatuskumppanuutta päiväkodin ja koulun kanssa.

Näitä materiaaleja voimme käyttää uuden oppimateriaalin tausta-aineistona. Toinen tärkeä aineisto on Lyhytterapiainstituutin äskettäin julkaisema teos John J Murpy, Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö.

Ratkaisukeskeinen oppilashuoltotyö - SISÄLLYS

  • 1. Ratkaisukeskeisen oppilashuoltotyön periaatteet
  • 2. Ratkaisukeskeisen oppilashuoltotyön työmenetelmät ja tekniikat
  • 3. Eteen tulevia hankaluuksia, ratkaisukeskeisyyden muita sovelluksia ja neuvoja

Koulutuspilotin toteutus


Tuotamme  luokanopettaja Maiju Aholan kanssa videoita taustamateriaalien pohjalta. Haastattelemme koulujen henkilökuntaa ja kuvaamme kuvitusmateriaalia kouluista.

Pilotoimme materiaalia Etelä-Karjalan kouluissa ja kehitämme kurssia kokemusten pohjalta.

Näin syntyy verkkomateriaali, joka perustuu tietoon, tutkimukseen ja kokemukseen.

Maiju Ahola, luokanopettaja, KM, psykoterapeutti kertoo videossa , miten valita menetelmiä kiusaamiseen puuttumiseen.

Tulokset

MuksuoppiAkatemia tuottaa käsillä olevasta aineistosta ja Etelä-Karjalassa tuotetuista sisällöistä videoihin perustuvaa oppimateriaalia ja tarjoaa sen Lappeenrannan koulujen henkilöstön käyttöön arvioitavaksi. Käytännön kokemusten kautta synnytämme yhdessä helppokäyttöisen verkkokurssin, joka pilotoidaan.

​Toivon, että ehdotuksemme herättää kiinnostuksenne ja voimme käynnistää keskustelut hankkeen jatkokehittämisestä osana Etelä-Karjalan LAPE-hanketta.

Helena Lehtimäki

MuksuoppiAkatemian rehtori

040 5629 441

helena.lehtimaki at oppimaa.fi