Muksuoppi-kurssiohjaaja

MuksuoppiAkatemia tarjoaa mahdollisuuuden toimia Muksuoppi-kurssiohjaajana verkossa. Hakijalla tulee olla suoritettuna Muksuoppi-kurssi (5 op) sekä kokemusta alalta. Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Mikä on Muksuoppi-kurssiohjaaja?

Koulutetulla Muksuoppi-kurssiohjaajalla on oikeus ohjata Muksuoppi-verkkokurssin opintopisteitä suorittavia opiskelijoita verkossa Lyhytterapiainstituutin (LTI) valvonnassa. Kurssiohjaaja ohjaa omia opiskelijoitaan yksityisesti oman viestikanavan kautta oppimispäiväkirjan, tehtävien ym toteuttamisessa. Kurssiohjaaja osallistuu myös yhteiseen keskusteluun kurssin keskustelufoorumilla.

Verkkokurssin jälkeen kurssiohjaaja on opiskelijan apuna, kun opiskelija soveltaa Muksuoppi-menetelmää käytäntöön ja kirjoittaa kokemuksistaan raportin. Kurssiohjaaja antaa opiskelijan työskentelystä oman arvionsa. Lopullisen arvion ja todistuksen antaa LTI:n asiantuntija.

Miten Muksuoppi-kurssiohjaaja ansaitsee lisätuloja?

Kun MuksuoppiAkatemian opiskelija ostaa sekä  Muksuoppi-verkkokurssin että 3 tai 5 opintopisteen opinto-ohjauksen, syntyy koulutetulle Muksuoppi-kurssiohjaajalle ansaintamahdollisuus ohjaustyöstä. Kurssiohjaajan korvaus voidaan maksaa laskua vastaan tai laskutuspalvelun kautta.

Koulutettu Muksuoppi-kurssiohjaaja voi toimia myös Muksuoppi-verkkokurssien jälleenmyyjänä ja markkinoida samalla opinto-ohjausta. Näin hän voi edesauttaa omaa työllistymistään monin tavoin. Ansainta syntyy tällöin  verkkokurssien myyntiprovisiosta ja opinto-ohjauksen palkkiosta.

Huom.

Päästäkseen Muksuoppi-kurssiohjaajille tarkoitettuun koulutukseen hakijalla tulee olla Muksuoppi-verkkokurssi suoritettuna ja menetelmän soveltamisesta kirjoitettu raportti hyväksyttynä.

Maiju Ahola

maiju.ahola at lti.fi


Helena Lehtimäki

helena.lehtimaki at oppimaa.fi